Postovi

Što se sve može u 1 minuti? – Menadžer za 1 minutu

Oportunitetni trošak - ILI/ILI