DAŠ 20, DOBIJEŠ 80, OĆEŠ?


PRAVILO  80/20


Pareto zakon* govori da se  80 % postignutog rezultata postiže u 20 % od ukupnog vremena.

Pravilo 80/20


MARKO i 80/20


Marko radi kao menadžer prodaje u poduzeću Manage d.d. i svakim radnim danom, te svake druge subote od 8 – 16 prodaje proizvode brojnom kućanstvu i poduzećima.  Marko u 20 % vremena ostvaruje profit od 80 %, dok mu za ovih preostalih 20 % profita treba 80 % vremena.

Kako uspije u tako malo vremena ostvariti većinu profita?

Marko je svjestan da zvanjem jednog po jednog kućanstva neće ostvariti visoki profit jer je mala vjerojatnost da će jedno poduzeće kupiti više od jednog skupocjenog proizvoda, bez obzira na njegov početni entuzijazam i ljubaznost. Pošto svaki menadžer zna Pareto efekt, Marko najprije zove poduzeća, dućane, veleprodajne centre koji bi mogli biti zainteresirani za veću količinu proizvoda  koje nudi, naravno uz znanje umijeća pregovaranja, a uz preostalo vrijeme zove kućanstva, maloprodajne dućane i na taj način štedi energiju i vrijeme.

Proizvođači cigareta su svjesni da 80 % prodaje ostvaruju s 20 % proizvoda, svjesni toga prije ili kasnije će  povući cigarete koje im ne donose većinu profita ( npr. cigareta s okusima, slim cigarete), svjesni su da kupci kupuju njihovu marku zbog kvalitete i/ili cijene i ako ih povuku vjerni potrošači će ostati.

Zašto nebi svaki dan koristili Pravilo 80/20 i razmislili prvo gdje uložiti energiju, a ne da bezglavo tražimo, bilo to da tražimo javnog bilježnika, neki dućan, poslodavca, spremanje kuće, a primjenjuje se danas i u dijetama i ljubavi. Moramo samo znati da 20 %  uloženog vremena i energije donosi 80 % truda, di ćeš bolje.

Zabavite se rješavanjem svakodnevnih situacija koristeći Pravilo 80/20.


SITUACIJA
Kako bi inače postupili
Kako bi postupili koristeći Pravilo 80/20
Traženje javnog bilježnika


Traženje poslodavca za posao računovođe


Učenje


Pospremanje kuće


 *Poznato kao i Paretovo pravilo, Paretov zakon, Paretovo načelo, Paretov princip                        


Ja bi na kraju preformulirala, pazite gdje i kako ulažete vrijeme i energiju, jer sad znamo da 80 % uspjeha ovisi o 20 % učinka, a sad sve ovisi o vama.  Kako ćete danas rasporediti vrijeme i energiju? 80/20?

Primjedbe